Verdien på de håndterte varene øker stadig og med økes også risikoen for tyveri og innbrudd. Kamerasystemer fyller flere og flere funksjoner for å forhindre og etterforske forbrytelser i disse miljøene.

Vi leverer adgangs- og kamerasystemer til flere av Nordens ledende logistikksentre, og kan tilby omfattende løsninger som bidrar til effektiv og sikker gjennomstrømming for alle involverte parter.

Flere bransjer