Prostneset er Tromsøs knutepunkt og terminal for både buss, hurtigbåt og hurtigrute. I tillegg inneholder bygget også både butikker og restaurant. Bygget stå naturlig nok ganske værutsatt, så det har vært lagt stor vekt på materialvalg. Da dette er forsamlingslokale har bygget høyeste krav til rømnings. Det gjør at vi har levert både nødrømningsbokser og panikkbeslag for å tilfredsstille fri og automatisk rømning i alle situasjoner for alle typer publikum. Vi har da også levert både syrefaste dørvridere, elektriske lås og dørautomatikker. Vi ferdigstilte vår leveranse i 2019