Bygget består av 186 leiligheter, med totalt over 1 600 dører. Leilighetene er bestykket med FG-godkjent lås og branndører har dørautomatikk med reservestrøm, for å sikre fri rømning for alle i alle situasjoner.