På UiT ILP Lærerutdanning har vi levert alt fra Salto dørmonterte kortlesere, til skyvedørautomatikk. Bygget er å anse som nøkkelfritt og ivaretar alle krav til fysisk skallsikring universell utforming.